Specialități studiate în școală

Specialități

Tâmplar universal

Codul ocupației 752225

Tâmplarul se ocupă cu prelucrarea lemnului, cu confecționarea, asamblarea, montarea diferitor produse din lemn: a mobilei de diferite tipuri, uși, ferestre, balustrade și alte obiecte de interior confecționate din lemn. El se mai ocupă cu reparația acestor obiecte, instalarea lacătelor, a mânerelor, balamalelor de la uși, ferestre și articole de mobilă.

Pentru a lucra tâmplar este nevoie de pasiune față de lucrul cu lemnul, sănătate bună, vedere, atenție, reacție și capacitate de a concentra atenția un timp îndelungat.

Tâmplarul trebuie să cunoască proprietățile diferitor specii de lemn, metode de prelucrare a speciilor date, defectele lemnului, metode de înlăturare a defectelor date. De asemenea trebuie să cunoască metode de fabricare, ajustare și instalare a articolelor de tâmplărie, tehnologia și utilajul necesar.

Meseria de tâmplar e solicitată la întreprinderile de prelucrare a lemnului, fabrici de producere a mobilei, în construcții, în organizații ce se ocupă cu reparațiile caselor, apartamentelor și oficiilor.

Operator la calculatoare

Codul ocupației 413203

Profesia operatorului la calculatoare și calculatoare electronice e legată de lucrul la calculator. Un specialist în domeniul dat trebuie să cunoască bine calculatorul, să fie asiduu, să fie predispus de lucru monoton și să-și poată concentra atenția pentru mult timp asupra lucrului îndeplinit de el. Pentru meseria dată sunt necesare o vedere bună, o mobilitate a degetelor de la mâini, exactitate și coordonare a mișcării, capacitate de concentrare și o memorie bună.

Operatorii se vor ocupa de introducerea datelor codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

Operatorii pot să-și desfășoare activitatea de muncă în orice organizații ce operează cu un volum mare de informații și unde este nevoie de serviciile unor așa specialiști. Domeniile de activitate pot fi foarte variate: comerț, transport și logistică, activități bancare, instituții medicale, companii de construcții și multe altele.

Sculptor în lemn

Codul ocupației 731738

Sculptorul în lemn este un muncitor calificat în executarea de produse artizanale din lemn, aplică tehnici tradiționale cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, precum și sculptarea, asamblarea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. El îndeplinește în mod manual operațiuni de sculptare cu grade diferite de complexitate a diferitor obiecte: sculpturi, jucării, panouri decorative, cutiuțe incrustate etc. La sfârșit el se ocupă și de finisarea produselor date.

Lucrul sculptorului necesită abilități deosebite: precizie în mișcări, poziționarea corectă în spațiu a elementelor sculptate, a direcțiilor și dimensiunilor liniilor, determinarea proporțiilor desenului și a detaliilor sculptate, gust estetic, originalitate în gândire, capacitate de a se concentra la lucru în condiții în prezența multor factori ce distrag atenția.

Sculptorul în lemn poate să-și desfășoare activitatea la întreprinderi ce activează în domeniul prelucrării artistice a lemnului, întreprinderi ce se ocupă cu lucrări de artizanat, în organizații ce se ocupă cu confecționarea mobilei și de asemenea poate să se ocupe cu activitatea individuală.

Structura anului școlar

  • 1 septembrie - 24 decembrie – Semestrul I
  • 15 ianuarie - 30 iunie – Semestrul II

Vacanțe

  • 25 decembrie - 14 ianuarie – Vacanța de iarnă
  • 1 mai - 9 mai – Vacanța de primăvară
  • 1 iulie - 31 august – Vacanța de vară

Rapoarte