Administrația școlii

Conducere

Andrei Ursu

Director

Brăguță Ana

Director adjunct pentru instruire și educație

Moscovciuc Efrosinia

Director adjunct pentru instruire și producție

Sindicate

Pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și a elevilor care activează în Școala Profesională nr.4 a fost constituită organizația sindicală. Ea are rolul de a apăra și promova interesele profesionale, economice și sociale, culturale și sportive ale membrilor prevăzute de legislația muncii și contractele de muncă.

Nicolau Elena

Nicolau Elena

Președintele comitetului sindical